• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Včerajší deň 16. 08. 2022 bez elektriky sme naplno využili. Dopoludnia sme vyčistili skalku pred zariadením a zorganizovali zábavnú súťaž v preberaní fazule. Súťažiaci mali za úlohu v čom najkratšom čase vytriediť fazuľu rôznych farieb. Všetci sa veľmi usilovali, zo všetkých strán bolo počuť povzbudzovanie a potlesk. Piatich najšikovnejších sme odmenili cenami, ktoré si mohli sami vybrať. Po dobrom jedle a odpočinku sme popoludní pokračovali, a to športovými hrami. Pre prijímateľov sme pripravili rôzne disciplíny sjoelen, hod krúžkami na cieľ, hod loptou, a kartové hry. Pri športovaní vládla dobrá nálada a smiech. Najlepších športovcom sme taktiež odmenili cenami. Všetci sme sa spoločne zhodli, že aj deň bez elektriny mal svoje čaro.