• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Zo srdca ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste prispeli svojou troškou do „balíčkov lásky“ a aj v týchto ťažkých časoch ste si spomenuli na našich prijímateľov sociálnych služieb zariadenia LIKAVA – CSS. Dňa 23.12.2021 sme balíčky rozdali všetkým našim prijímateľom. Vami podarovanými krabičkami ste potešili všetkých obdarovaných, mali z nich nesmiernu radosť. Pri rozdávaní balíčkov vládla dobrá nálada a spev vianočných piesní a kolied.

Milí priatelia, prajeme Vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych. Kolektív zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb zariadenia LIKAVA - CSS.