• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

V dňoch 20.10.2022 a 21.10.2022 sme si v dopoludňajších hodinách s našimi prijímateľmi skrášlili prostredie pred zariadením v okolí skalky a kaplnky, kde sme očistili areál od napadaného lístia.