• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

V piatok popoludní naše zariadenie zorganizovalo Deň detí pre deti našich zamestnancov. Vymysleli sme pre nich zaujímavé a vtipné súťaže, ako streľba loptou do bránky, sjoelen, kolky, hod krúžkami na cieľ, hod do šaša. Všetky deti sa radostne rozbehli k stanovištiam a súťaženie mohlo začať. Všetci sa veľmi snažili, aby boli medzi prvými. Počas súťaží vládla dobrá nálada, smiech a vyhrávala nám k tomu výborná detská hudba. Deťúrence a ich rodinných príslušníkov čakalo aj občerstvenie v podobe rôznych nápojov, výborných pečených buchiet a špekáčikov, ktoré si všetci s radosťou opekali na ohni a výborné pečené zemiaky. Keď boli všetci nasýtení a spokojní, vyhlásili sme, že sa bude konať ešte jedna súťaž - prenášanie vajca na lyžici, čo bolo pre nich veľkým prekvapením. Úlohou detí bolo, čo najrýchlejšie preniesť vajce po dráhe a vrátiť sa do cieľa. Táto súťaž zožala mimoriadny úspech, všetci sa snažili byť najrýchlejší. Po ukončení súťaže nastalo dlho očakávané vyhodnotenie, kde sme ocenili deti a to v každej súťažnej kategórii medailami a peknými cenami. Smutní nemuseli byť ani tí, čo nevyhrali, pretože každý dostal darčekový balíček. Veríme, že sa všetkým prítomným prvý nultý ročník páčil a že o rok sa znovu stretneme ešte vo väčšom počte.