• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 08.06.2022 sme si spomenuli na sviatok matiek a otcov a pri tejto príležitosti sme našim prijímateľom spoločne zorganizovali popoludnie plné tanca, hudby a spevu. Na začiatku programu sa všetkým prihovorili moderátorky Petra a Barbora, ktoré nám porozprávali niečo o histórii týchto sviatkov, oboznámili nás s programom a napokon zaželali dobrú zábavu. Najskôr sa nám predstavili dvaja prijímatelia s poéziou venovanou matkám a otcom. Po nich už nasledovalo vystúpenie detí zo ZUŠ Amadea z Ružomberka, ktorí sa nám predviedli tancom, spevom a hrou na klavír. Potom nasledovalo občerstvenie pre našich prijímateľov, v podobe chutného koláča a kávy. Všetkých prítomných svojimi hitmi potešila skupina Korýtko, ktorá zahrala a zaspievala piesne zo svojho repertoáru čo bolo príjemným spestrením dnešnej akcie. Ani naši prijímatelia sa nedali zahanbiť a známe piesne spievali spolu s kapelou. Strávili sme spolu príjemné popoludnie a tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle.