• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Fašiangová veselica aj v našom zariadení

Posledné dni pred Popolcovou stredou sa vyznačujú veselosťou, poriadaním fašiangových zábav a posedení. Nebolo tomu inak ani v našom zariadení LIKAVA - CSS. Sociálne pracovníčky pod vedením vedúcej sociálneho úseku sa s odhodlaním začali intenzívne zaoberať výberom vhodných kandidátov na fašiangovú masku, ako aj ich výrobou. A o chvíľu nastal ten očakávaný deň, kedy sa prijímatelia a najmä masky zhromaždili v jedálni zariadenia, aby počas fašiangovej zábavy predviedli v promenáde svoju masku. Hodnotiaca komisia mala neľahkú úlohu vybrať najkrajšie masky. Veď boli veľmi nápadité, keď sa nám predstavili:  bača, mamička, smrtka s kosou, čert, kráľovná, maliarka a mnoho ďalších. Po stanovení poradia a vyhodnotenia masiek, nasledovala pravá fašiangová zábava. Pri tónoch hudby sa v tanci vykrúcali pri sebe prijímatelia, ale aj masky. Prítomní si mohli zakúpiť malé občerstvenie, ktoré v podobe bagetky a kávy bolo pre nich pripravené. Ani sme sa nenazdali a už nadišiel čas sa  rozísť na svoje izby. Z dobre pripravenej a uskutočnenej fašiangovej zábavy sa veru ťažko odchádzalo. Tešilo ich len to, že za rok sa na takejto fašiangovej zábave opäť stretneme.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.