• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810
12. 04. 2022 sa v popoludňajších hodinách odohral v našom zariadení husľový koncert. Hudobníci našim prijímateľom odohrali klasickú aj ľudovú hudbu, za čo ich naši prijímatelia odmenili búrlivým potleskom.