• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 28.10.2021 nás krásne slnečné počasie vylákalo von a tak sme sa všetci chopili hrablí, metiel, lopát a fúrikov a očistili sme areál nášho zariadenia od napadaného lístia a iných nečistôt. Tento rok k nám bola príroda opäť štedrá a lístia napadalo naozaj hodne, takže sme mali čo robiť, kým sme túto nádielku pohrabali. Nakoniec sa nám však podarilo kopy lístia zdolať a z dobre vykonanej práce sme mali všetci veľkú radosť.