• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 12. 01. 2023 už druhýkrát zavítala do nášho zariadenia terapeutka, aby zrealizovala s našimi prijímateľmi kanisterapiu. Terapia sa realizovala v športovej miestnosti za účasti troch veselých a poslušných psíkov – francúzskeho buldočka, labradora a ovčiarskeho psa. Prijímatelia boli rozdelení na viacero skupín, aby terapia bola naozaj kvalitná. Psíky boli vycvičené a poslušné. Terapeutka si pripravila pre prijímateľov rôzne cvičenia a aktivity so psíkmi. A či sa terapia páčila? Za všetko hovoria usmiate tváre, veselosť a dobrá nálada našich prijímateľov. Túto terapiu plánujeme v našom zariadení realizovať 1x mesačne, nakoľko mala veľký úspech.