• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Deň pred štedrým večerom - 23. 12. 2022 sme porozdávali všetkým prijímateľom krabičky lásky, ktoré pre nich pripravili rôzne školy a organizácie. To bolo radosti a úsmevov na tvárach našich prijímateľov, keď otvárali krabičky. Všetkým vám, ktorí ste sa do tejto akcie zapojili ĎAKUJEME veľmi pekne za to, že ste urobili radosť a spríjemnili vianočné sviatky našim prijímateľom.