• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Blíži sa nám jar a my všetci sa tešíme na krásnu zelenú prírodu a rozkvitnuté kvietky. Preto aj dnešné dopoludnie sme na oddelení 4.A strávili obľúbenou aktivitou zameranou na nácvik jemnej motoriky rúk a to vymaľovaním obrázkov kvetov.