• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 28. 06. 2022 v dopoludňajších hodinách sme si pre našich prijímateľov pripravili loptové hry. Súťažilo sa v areáli relexačno-oddychovej zóny na terase zariadenia. Pre súťažiacich sme vymysleli zaujímavé a vtipné súťaže, ako sjoelen, streľba loptou do bránky, kolky, hod krúžkami na cieľ, hod do šaša a hod papierovými guľami do nádoby. Pri súťažení vládla dobrá nálada, ale aj dravá súťaživosť všetkých prítomných. Po vyhodnotení jednotlivých súťaží nastalo dlho očakávané vyhlásenie víťazov jednotlivých disciplín, ktorí boli odmenení peknými cenami. Nik ale neobišiel na prázdno, lebo každý dostal malú sladkosť za účasť na tomto podujatí.