• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dnešné dopoludnie – 21.05.2021 keďže nám slniečko príjemne svietilo sme sa spoločne venovali úprave relaxačno-oddychovej zóny nášho zariadenia. Práca nám šla od ruky, vďaka našim pracovitým prijímateľom a zamestnancom, s ktorými sme spravili veľa práce a skrášlili sme si relaxačno-oddychovú zónu.