• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Žiaci tretieho ročníka zo ZŠ sv. Vincenta našich prijímateľov spolu s triednou učiteľkou veľmi potešili, a to krásou knižkou so svojimi maľbami s názvom „Tri múdre kozliatka“. Naši prijímatelia si v nej s radosťou listovali, obdivovali pestrofarebné obrázky a nápaditosť a šikovnosť detí. Pri prezeraní krásnej knižky sme si porozprávali krátke vtipné príbehy o kozliatkach a tým si prijímatelia precvičili svoju kreativitu. Ďakujeme, že ste takýmto milým spôsobom zlepšili našim prijímateľom náladu, a vyčarili úsmev na tvárach.