• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 06. 12. 2022 našich prijímateľov sociálnej služby navštívil Mikuláš so svojim pomocníkom Anjelom. Všetkým obyvateľom zariadenia priniesol mikulášsky balíček plný sladkých dobrôt. Táto tradícia, rovnako ako predchádzajúce roky, bola realizovaná a sponzorovaná Obcou Likavka. Prijímateľom zariadenia Mikuláš s anjelom osobne odovzdali balíček v spoločenskej miestnosti na jednotlivých oddeleniach, alebo na izbách. Všetci sa darčekom a návšteve Mikuláša potešili, niektorí ho na oplátku obdarili básničkami a pesničkami, čomu sa zasa potešil Mikuláš.