• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

V dnešné dopoludnie dňa 24. 10. 2022 do nášho zariadenia zavítala Ing. Erika Jurinová. Sprevádzal ju prednosta Okresného úradu v Ružomberku JUDr. Emil Maretta, PhD, ktorý kandiduje za poslanca do ŽSK. Naši prijímatelia sociálnych služieb pozdravili pani predsedníčku v podobe prednesu básne od prijímateľky sociálnych služieb pani Soni a taktiež sa pripojili naši speváci s pásmom country piesní. Po kultúrnom programe a družnom rozhovore s prijímateľmi sociálnych služieb pani predsedníčka absolvovala prehliadku nášho zariadenia. Bolo to príjemné dopoludnie a tešíme sa v budúcnosti na ďalšie stretnutie.