• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 16. 05. 2022 sa stretli prijímatelia a personál oddelenia 3.B, aby zablahoželali k narodeninám pána Paľka. Najskôr sme začali pesničkou Živio, živio, potom sme otvorili šampanské a spoločne sme pripili na počesť oslávenca. Najkrajší a dlho očakávaný moment oslavy bolo krájanie, rozdávanie torty, na ktorej všetci pochutnali. Zablahoželať oslávencovi prišla aj pani riaditeľka a tiež sociálne pracovníčky. Veríme, že Paľko si oslavu užil a na tento deň bude dlho spomínať.