• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Deň  23.10.2019 bol sviatočným dňom pre prijímateľov zariadenia sociálnych služieb LIKAVA, pretože v tento deň  sme pre nich usporiadali posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, aby si zaspomínali na roky prežité, na roky, ktoré im postriebril vlas na ich hlavách.

Po úvodnom príhovore zástupcu výboru prijímateľov sociálnych služieb a Občianskeho združenia „Aktívni seniori“ pána Antona a pozdravu vedúcej sociálneho úseku nasledoval bohatý kultúrny program.

Na úvod vystúpili žiaci muzikálovej ZUŠ „ALKANA“ pod vedením svojho nestarnúceho riaditeľa, ktorí už po niekoľkýkrát spríjemnili chvíle našim prijímateľom. Po tomto vystúpení nám všetkým predniesol báseň pán Milan, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Potom patril parket deťom a mládeži zo súkromnej umeleckej školy JÁNOŠ. Títo žiaci okrem speváckych čísel spestrili svoje vystúpenie aj tanečnými prvkami. Predstavenie obidvoch umeleckých prejavov mladej generácie prijímatelia odmenili dlhotrvajúcim potleskom. 

Program ďalej pokračoval vystúpením speváckej skupiny „Liskovianka“, pod vedením vynikajúcej dirigentky. Skupina pochádza z neďalekej obce Lisková a preto naše zariadenie tiež často navštevujú so svojim pestrím programom - zmes ľudových piesní, ktoré členovia skupiny zaspievali za doprovodu harmonikára. Spevácku skupinu pri prednese jednotlivých piesní dopĺňal pán Jožko a jeho povestný „Ozembuch“. Keďže sa vystúpenie členov umeleckého súboru prijímateľom veľmi páčilo, museli vo svojom vystúpení s radosťou niekoľko piesní pridať. Počas vystúpenia boli ocenení vekovo najstarší prijímatelia a prijímatelia s najdlhším pobytom a to kvetinou a diplomom. Z ocenenia mali veľkú radosť.

Všetci prijímatelia si počas programu mohli pochutnať na malom občerstvení. Toto posedenie bolo veľmi vydarené, bolo naplnené vzájomnou láskavosťou, úctou, úsmevom na tvári, ale aj slzičkou dojatia v oku.

Ale ani Občianke združenie nezabudlo na našich prijímateľov a všetkým pripravilo milé prekvapenie v podobe čokoládovej tyčinky. Z milého darčeka mali všetci radosť.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.