• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Poznáš túto pieseň?

Keďže sú ľudové piesne v našom zariadení najpočúvanejšie, najobľúbenejšie, rozhodli sme sa preto, preveriť znalosti našich prijímateľov. Dňa 20.2.2020 sme preto zorganizovali napínavú súťaž pod názvom Poznáš túto pieseň? Odvážnych súťažiacich sme rozdelili do piatich družstiev po dvojiciach. Súťažiaci mali za úlohu dopĺňať názvy piesní, interpretov, alebo časti chýbajúceho textu v piesni. O tom, že sa súťažiacim darilo svedčili aj vysoké bodové hodnotenia všetkých družstiev. Medzi najlepších sa prebojovali pani Božka, Milka, Pavol, Mojmír, Janko a Palko. Víťazov sme za ich úsilie odmenili malou pozornosťou.