• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 26.05.2022 naše zariadenie navštívil príslušník policajného zboru z Ružomberka, aby našich prijímateľov oboznámil s podvodnými praktikami, ktoré sa na Slovensku vyskytujú čoraz častejšie, a to hlavne u seniorov. Porozprával nám príklady z praxe, kde spomínal ako podvodníci okradli starých ľudí, s tým že ich oklamali, vydávali sa za ich príbuzných, alebo lekárov, tvrdili že ich príbuzný mal nehodu, leží v nemocnici a potrebujú peniaze na operáciu. Veľa seniorov už podľahlo týmto podvodníkom, ktorí ich obrali o nemalé peniaze. Porozdával im aj letáky s radami, ako sa majú správať, keď ich niekto podozrivý bude kontaktovať. Ďakujeme veľmi pekne za pútavú a užitočnú prednášku a veríme, že si všetci tieto rady zobrali k srdcu.