• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Keďže je dnes Silvester, aj my v zariadení LIKAVA - CSS sa dňa 31.12.2021 spoločne lúčime s posledným dňom v roku. Pre našich seniorov sme si pripravili veselú rozlúčku spojenú so zábavou, tancom a spevom a dobrou náladou.