• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený... Aj pod našim zariadením vyrástol za spolupráce zamestnancov obce Likavka dňa 28.04.2023 krásny farebný máj. Stavaniu mája predchádzalo jeho zdobenie pestrofarebnými stuhami, na ktorom sa podieľali naši prijímatelia sociálnej služby za pomoci sociálnych pracovníkov. Pri stavaní mája nechýbali známe ľudové piesne ako „Máj, máj, máj zelený…“, „Sadíme my máje…“ a mnoho ďalších, ktorými naši prijímatelia dodávali chuť a silu mládencom, aby sa podarilo máj úspešne postaviť. Túto pravidelnú ľudovú tradíciu sme zavŕšili chutným občerstvením v podobe vynikajúcich šišiek, ktoré všetkým veľmi chutili. Po výdatnom občerstvení sme si všetci zatancovali a zaspievali. Všetci sme mali z tejto spoločnej akcie radosť a tým, že náš máj opäť zdobí zariadenie sme nezabudli na zvyky a tradície našich predkov.