• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Včera, 24.08.2021 sa u nás tiež súťažilo, o to, kto z jabĺčka ošúpe najdlhšiu šupku. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, aby práve ich šupka bola najdlhšia. Po odmeraní všetkých šupiek sme vyhlásili troch víťazov, ktorí dostali sladké medaily. O tom že sa všetci snažili ukázať svoju šikovnosť svedčí aj fakt, že najdlhšia šupka merala až 101 centimetrov.