• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dnešné dopoludnie dňa 17. 04. 2023 sme strávili súťažne, a to pri hre holandského biliardu - Sjoelen. Panovala tu dobrá nálada, ale aj zdravá súťaživosť medzi súťažiacimi. Prví traja súťažiaci, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov sa umiestnili na výherných priečkach a boli ocenení peknými cenami. No ale nik neobišiel na prázdno, pretože každý dostal sladkosť ako odmenu za účasť. No, ale nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Bolo to príjemne strávené dopoludnie, ktoré dúfame, že sa čoskoro zopakuje.