• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 27.10.2022 sme si pri príležitosti Úcty k starším pripravili pre prijímateľov sociálnej služby posedenie s kultúrnym programom, kde sa nám s tanečnými číslami predviedli Elišky a s pásmom ľudových piesní vystúpila skupina Sliačanska sedmička. Taktiež si na našich prijímateľov sociálnej služby spomenuli aj žiaci ZUŠ Ľ. Fullu, ktorí na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili pohľadnice, ktorými všetkých obdarovaných veľmi potešili. Za čo im chceme veľmi pekne poďakovať.