• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 14.01.2022 sme si pre našich prijímateľov pripravili vedomostné dopoludnie, a to vedomostný kvíz o ľudskom tele. Zapojil sa každý podľa svojich možností a schopností, z čoho máme veľkú radosť. Každý účastník dostal za svoj skvelý výkon sladkú cenu a tri najšikovnejšie hlavičky boli odmenené peknými cenami. Najväčšou odmenou je však samotná účasť, vďaka ktorej sme si precvičili myseľ, zopakovali, čo už vieme a dozvedeli sme sa niečo nové, čo ešte nevieme.