• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dnes – 25.11.2021 sme boli inštalovať vianočné dekorácie, ktoré sme vyrobili spolu s našimi šikovnými prijímateľmi v budove VÚC Žilina, kde bude prebiehať výstava, pod názvom "Vianoce našimi rukami". Vydarili sa nám, čo poviete?