• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 16. 12. 2022 sme v našom zariadení privítali žiakov zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku, ktorí prišli potešiť prijímateľov nášho zariadenia pestrým vianočným programom. Svoj talent a nadanie predviedli mladší i starší žiaci. Prítomní si mali možnosť vypočuť hru na flautu, trúbku, varhany, gitaru a ďalšie. Veľký potlesk taktiež zožalo tanečné a spevácke vystúpenie týchto žiakov. Budeme sa tešiť na to, čo si pre nás nachystajú opäť o rok.