Download / dokumenty

SM 16 - Poskytovanie sociálnych služieb
SM 16 - Poskytovanie sociálnych služieb
317 kb
SM 29 - Výpočet režijných nákladov
SM 29 - Výpočet režijných nákladov
352 kb
SM 39 - Smernica o postupe pri prijímaní osôb do zariadenia
SM 39 - Smernica o postupe pri prijímaní osôb do zariadenia
508 kb