• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Zverejňovanie

Pre prístup ku faktúram a objednávkam po 1.1.2020 navštívte web asseccosolutions.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
ZOZPSPZmluva o zabezpečení profesionálnej služby práčovne15.03.2023 13:43:00
09/2023Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 09/202314.03.2023 15:11:19
08/2023Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 08/202310.03.2023 13:00:58
3/D29/2022Zmluva o dielo č. 3/D29/202209.03.2023 12:04:48
07/2023Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 07/202303.03.2023 15:50:22
06/2023Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 06/202303.03.2023 15:49:08
č.2/AH12/2023Zmluva o zabezpečení rekondičných pobytov15.12.202301.03.2023 13:48:24
02/N2/2023Nájomná zmluva č.02/N2/202331.01.202427.02.2023 17:42:56
05/2023Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 05/2023 DM24.02.2023 21:36:48
04/2023Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 4/2023 KL24.02.2023 21:35:56
1/J3/2023Zmluva o poskytnutí stravy č.1/J3/202328.02.202324.02.2023 21:30:58
1/N2/2023Nájomná zmluva č. 1/N2/2023 - ISPA s.r.o.1.2.202313.02.2023 15:23:17
RKZ-221118-P071282Rámcová kúpna zmluva o dodávkach tovaru č. RKZ-221118-P071282 - VEREX-ELTO, a.s.1.1.202313.02.2023 13:22:44
01/D29/2023Zmluva o dielo 01/D29/202310.02.2023 23:32:06
03112022SAFZmluva o poskytovaní služieb civilnej ochrany obyvateľstva - SAFIRS s.r.o.1.1.202303.02.2023 13:13:54
03/2023Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 03/2023 KM02.02.2023 12:50:40
zmluva o výpožičkeZmluva o výpožičke1.2.202401.02.2023 13:56:27
02/2023Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 02/2023 KL20.01.2023 12:32:51
01/2023Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 01/2023 DM20.01.2023 12:26:17
33NDOS000122Dodatok č.2 k Zmluve č.33NDOS000122 - VŠZP20.01.2023 12:23:41