• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Zverejňovanie

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
faktúry 12/201831.12.2018 13:22:56
Faktúry 11/201830.11.2018 09:41:18
Faktúry 10/201831.10.2018 15:08:37
Faktúry 9/201828.09.2018 14:40:45
Faktúry 8/201831.08.2018 09:06:53
Faktúry 7/201831.07.2018 14:38:59
Faktúry 6/201829.06.2018 14:38:53
Faktúry 5/201831.05.2018 12:51:52
Faktúry 4/201830.04.2018 15:01:03
Faktúry 3/201829.03.2018 11:37:53
Faktúry 2/201828.02.2018 14:52:14
Faktúry 1/201801.02.2018 12:43:11