Sociálne poradenstvo

 

Základné sociálne poradenstvo

 

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona (§19 ods. 2 zákona č.448/2008 Z.z.)

V zariadení Likava – CSS poskytujeme  služby celoročnou pobytovou formou prijímateľom sociálnej služby odkázaným na sociálne služby, na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Odborní zamestnanci v našom zariadení pri uplatňovaní sociálneho poradenstva dodržiavajú princípy:

Naši odborní zamestnanci sprevádzajú, podporujú klienta, odborne vysvetlia možnosti riešenia problému osobne, telefonicky alebo mailom, pričom rešpektujú rozhodnutia klienta a prispôsobia poradenský proces individuálnym potrebám.

 

Kontakt:

 

Pomocnú ruku Vám radi podáme počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 hod.

 

POMOC EXISTUJE

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM       02 5477 4166
Pri podozrení na intoxikáciu (otravu) po zavolaní záchrannej služby v prípade potreby zavolajte na  toxikologické centrum,  rýchla odborná rada toxikológov môže poškodenému zachrániť život a často je potrebné konať pred príchodom záchrannej služby. 

 

0800 172 500 (linky pre dospelých, obete trestných činov, špecializované kontakty pomoci a tiesňové linky)
https://www.forumseniorov.sk/                   

 

0800 800 566 (nonstop, e-mail poradňa – do 48 hod.)
https://www.linkanezabudka.sk/
 

0800 193 193 (pondelok – piatok 14:00 – 22:00, sobota – nedeľa 10:00 – 18:00)

 

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/zavolajte-nam-pomozeme-vam/

 

https://www.pomahamedlznikom.sk/

 

Centrum právnej pomoci - 0650 105 100 (email: info@centrumpravnejpomoci.sk)
Kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš

 

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Areál ÚVN 1                                                         Areál ÚVN 2                 
ul. gen. Miloša Vesela 21                                     ul. Považská 2748
034 01  Ružomberok                                          034 01 Ružomberok

 

Kollárova 4248/2

036 59  Martin

Tel.: 043 / 4203315

 

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK

 

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044 / 556 3502
Fax: 044 / 556 3507
E-mail: riaditelstvo@nsplm.sk
web: www.nsplm.sk

 

Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Tel.: 043 / 580 1202
Fax: 043 / 580 1200
E-mail: sekretariat@donsp.sk
web: www.donsp.sk

 

Mieru 549/16, 028 01 Trstená

Tel.: 043 / 530 7284
Fax: 043 / 539 2449
E-mail: nsp@nsptrstena.sk
web: www.nsptrstena.sk

 

Palárikova 2311/57, 022 01 Čadca

Tel.: 041 / 460 4383
Fax: 041 / 433 3318
E-mail: kysuckanemocnica@kysuckanemocnica.sk
web: www.kysuckanemocnica.sk

 

Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Tel.: 043 / 550 3110
Fax: 043 / 552 4385
E-mail: sekretariat@opnam.sk
web: www.opnam.sk

 

ZOZNAM ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB podľa poskytovanej sociálnej služby v ŽILINSKOM  SAMOSPRÁVNOM KRAJI

 

Zariadenie pre seniorov

 

Špecializované zariadenie

 

ZOZNAM ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽILINSKéHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

V nasledujúcom linku nájdete zoznam spolu s kontaktnými údajmi: https://www.zilinskazupa.sk/files/zoznam-zss-ovzp-zsk.pdf