• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

S príchodom teplého a pekného počasia sú spojené aj práce v záhrade. Ani my s prijímateľmi so špecializovaného zariadenia sme neváhali, a dňa 12. 05. 2022 sme začali s upratovaním našej relaxačno - oddychovej zóny na terase zariadenia. Spoločnými silami sme zrezali zoschnutú levanduľu, vypleli sme časť skalky a pozametali zámkovú dlažbu. Veríme, že nás čaká ešte veľa pekných a slnečných dní a budeme môcť v skrášľovaní areálu nášho zariadenia pokračovať.