• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810
  • Starostlivosť o seniorov

    Starostlivosť o seniorov

    Misia na celý život

 

VÁŽENÍ KOLEGOVIA, RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI A VEREJNOSŤ,

pomôžte nám skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení darovaním vašich 2% z dane. Zákon nám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov pre neziskové organizácie, ako je aj naše občianske združenie "Aktívni seniori občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých".

Aktuálne vyhlásenie na rok 2021 si môžete stiahnuť tu: Darujte 2% z daní - predpísané tlačivo

Obchodné meno alebo názov:  Aktívni seniori občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Likavka 9, 034 95

Právna forma:                           Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):   42071186

 

Ďakujeme.

 

OZNAM PRE VŠETKY OSOBY, KTORÉ VSTUPUJÚ DO ZARIADENIA

Vstup osôb vykonávajúcich službu a návštev do zariadenia je povolený v režíme základ, s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu. Prosíme návštevy, aby do zariadenia vstupovali už s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Ďakujeme Vám, že rešpektujete protiepidemiologické pravidlá prijaté zariadením.

 

OZNAM PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, PRIATEĽOV A ZNÁMYCH

So svojimi blízkymi sa môžete spojiť audio alebo video hovorom na facebook skype na adrese Likava-css Likavka . V prípade, že o túto službu máte záujem, alebo sa s blízkymi chcete stretnúť osobne, je potrebnné si  dohodnúť kontrétny termín na tel. čísle 044/430 58 11, 0907 839 371, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 11.00 hod a od 12.00 hod do 15.00 hod.

Konzultačné hodiny poskytované sestrami pre podávanie informácií rodinným príslušníkom prebiehajú denne od 15.00 hod do 16.00 hod.

Konzultačné hodiny poskytované úsekovými pracovníčkami pre opatrovateľov pre nahlasovanie dovoleniek PSS, prípadne podávanie informácií v rámci opatrovateľských činností prebiehajú denne od 12.00 hod do 13.00 hod.

Konzultácie sú poskytované na tel. čísle 044/430 58 20 (ŠZ) a 044/430 58 46 /21 (ZpS, DSS).

Ďakujeme za porozumenie.

Krízový plán zariadenia             Návštevný poriadok             Poďakovania

Naše služby

sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Poradovník žiadateľov

Podporné služby:
1. Jedáleň
2. Odľahčovacia služba

OZNAM
Žiadame záujemcov o sociálnu službu, aby informácie o umiestnenie občana do zariadenia LIKAVA - CSS riešili telefonicky na tel. čísle 044/430 58 11, alebo emailom: likavacssklientcentrum@vuczilina.sk.

   Za pochopenie ďakujeme

Poradíme Vám

 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Likavka 9, 034 95  Likavka

  • Tel.: 044/430 58 10 (spojovateľ)      044/430 58 11 (klientské centrum)

Kontaktný mail pre informácie: likavacssklientcentrum@vuczilina.sk

Telefón vedúca sociálneho úseku: 044/430 58 34  

  • Riaditeľka: Ing. Katarína Húsenicová

 


 

Sponzori a darcovia:

Svet je momentálne v zložitej situácii, čo sme pocítili aj my v našom zariadení v súvislosti s pandemickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Najviac sa to však dotklo našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorým boli zrušené plánované výlety a podujatia. Práve z tohto dôvodu nás veľmi potešil vecný dar vo forme rozkladacieho stanu od spoločnosti Expodom.sk , ktorý nám umožnil aktivizáciu klientov v exteriéri nášho zariadenia. Ďakujeme aj nadácii VW a nadácií KIA za darovanie počítačov a firme TRIX za dezinfekciu.

\

 

Všetkým sponzorom i darcom týmto čo najúprimnejšie a z celého srdca ďakujeme v mene klientov a zamestnancov nášho zariadenia.