• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810
  • Starostlivosť o seniorov

    Starostlivosť o seniorov

    Misia na celý život

LIKAVA - CSS

Centrum sociálnych služieb v krásnom prostredí Likavky, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  

ŽSK čo sa nám podarilo na (f)     Týždeň dobrovoľníctva na (f)      Európsky týždeň mobility na (f)     Dobrý projekt - lepší kraj na (f)     Staráme sa o naše regióny na (f)    Staráme sa o našu Oravu na (f)     Staráme sa o náš Turiec  (f)      Deň rodiny  (f)

VÁŽENÍ KOLEGOVIA, RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI A VEREJNOSŤ,

pomôžte nám skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení darovaním vašich 2% z dane. Zákon nám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov pre neziskové organizácie, ako je aj naše občianske združenie "Aktívni seniori občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých".

Aktuálne vyhlásenie na rok 2021 si môžete stiahnuť tu: Darujte 2% z daní - predpísané tlačivo

Obchodné meno alebo názov:  Aktívni seniori občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Likavka 9, 034 95

Právna forma:                           Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):   42071186

 

Ďakujeme.

 

OZNAM PRE VŠETKY OSOBY, KTORÉ VSTUPUJÚ DO ZARIADENIA

Oznamujeme vám, že každá vstupujúca osoba, ktorá vykonáva službu a prichádza do blízkeho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby je povinná sa priamo v priestoroch zariadenia otestovať antigénovým testom.

Ďakujeme Vám, že rešpektujete protiepidemiologické pravidlá prijaté zariadením.

 

OZNAM PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, PRIATEĽOV A ZNÁMYCH

So svojimi blízkymi sa môžete spojiť audio alebo video hovorom na facebook skype na adrese Likava-css Likavka . V prípade, že o túto službu máte záujem, alebo sa s blízkymi chcete stretnúť osobne, je potrebnné si  dohodnúť kontrétny termín na tel. čísle 044/430 58 11, 0907 839 371, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 11.00 hod a od 12.00 hod do 15.00 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

Krízový plán zariadenia               Poučenie pre návštevy PSS v zariadení LIKAVA - CSS              Poďakovania

Naše služby

sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Poradovník žiadateľov

Podporné služby:
1. Jedáleň
2. Odľahčovacia služba

OZNAM
Žiadame záujemcov o sociálnu službu, aby informácie o umiestnenie občana do zariadenia LIKAVA - CSS riešili telefonicky na tel. čísle 044/430 58 11, alebo emailom: likavacssklientcentrum@vuczilina.sk.

   Za pochopenie ďakujeme

Poradíme Vám

 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Likavka 9, 034 95  Likavka

  • Tel.: 044/430 58 10 (spojovateľ)      044/430 58 11 (klientské centrum)

Kontaktný mail pre informácie: likavacssklientcentrum@vuczilina.sk

Telefón vedúca sociálneho úseku: 044/430 58 34  

  • Riaditeľka: Ing. Katarína Húsenicová

 


 

Sponzori a darcovia:

Svet je momentálne v zložitej situácii, čo sme pocítili aj my v našom zariadení v súvislosti s pandemickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Najviac sa to však dotklo našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorým boli zrušené plánované výlety a podujatia. Práve z tohto dôvodu nás veľmi potešil vecný dar vo forme rozkladacieho stanu od spoločnosti Expodom.sk , ktorý nám umožnil aktivizáciu klientov v exteriéri nášho zariadenia. Ďakujeme aj nadácii VW za darovanie počítačov a firme TRIX za dezinfekciu.

\

 

Všetkým sponzorom i darcom týmto čo najúprimnejšie a z celého srdca ďakujeme v mene klientov a zamestnancov nášho zariadenia.