• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810
  • Starostlivosť o seniorov

    Starostlivosť o seniorov

    Misia na celý život

 

OZNAM

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a verejnosť, že platby za poskytované služby budú na účtovnom oddelení zariadenia vybavované len počas úradných hodín (pre zobrazenie kliknúť na odkaz). Prosíme Vás o ich dodržiavanie.

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV ZARIADENIA

Oznamujeme návštevníkom zariadenia, že môžete svojich príbuzných navštíviť a stráviť s nimi príjemný čas, bez obmedzení.

OZNAM PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, PRIATEĽOV A ZNÁMYCH

So svojimi blízkymi sa môžete spojiť osobne, alebo prostredníctvom techniky cez audio hovor, video hovor na facebook skype na adrese Likava-css Likavka . V prípade, že o túto službu máte záujem, je potrebnné si s úsekovými pracovníčkami pre opatrovateľov dohodnúť kontrétny termín na nižšie uvedených tel. číslach v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 14.00 hod.

Konzultačné hodiny poskytované sestrami pre podávanie informácií rodinným príslušníkom prebiehajú denne od 15.00 hod do 16.00 hod.

Konzultačné hodiny poskytované úsekovými pracovníčkami pre opatrovateľov pre nahlasovanie dovoleniek PSS, prípadne podávanie informácií v rámci opatrovateľských činností prebiehajú denne od 12.00 hod do 13.00 hod.

Konzultácie sú poskytované na tel. čísle 044/430 58 20 (ŠZ) a 044/430 58 21 /46 (ZpS, DSS).

Ďakujeme za porozumenie.

Krízový plán zariadenia             Návštevný poriadok             Poďakovania

Naše služby

sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Podporné služby:
1. Jedáleň
2. Odľahčovacia služba

OZNAM
Žiadame záujemcov o sociálnu službu, aby informácie o umiestnenie občana do zariadenia LIKAVA - CSS riešili telefonicky na tel. čísle 044/430 58 11 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod a od 12.00 hod do 16.00 hod, alebo emailom: likavacssklientcentrum@vuczilina.sk.

   Za porozumenie ďakujeme

Poradíme Vám

 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Likavka 9, 034 95  Likavka

  • Tel.: 044/430 58 10 (spojovateľ - recepcia)     
  • 044/430 58 11 (klientské centrum)

Kontaktný mail pre informácie: likavacssklientcentrum@vuczilina.sk

Telefón vedúca sociálneho úseku: 044/430 58 34  

  • Poverený Riaditeľ: Mgr. Jozef Daňo

 


 

Sponzori a darcovia:

Svet je momentálne v zložitej situácii, čo sme pocítili aj my v našom zariadení v súvislosti s pandemickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Najviac sa to však dotklo našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorým boli zrušené plánované výlety a podujatia. Práve z tohto dôvodu nás veľmi potešil vecný dar vo forme rozkladacieho stanu od spoločnosti Expodom.sk , ktorý nám umožnil aktivizáciu klientov v exteriéri nášho zariadenia. Ďakujeme aj nadácii VW a nadácií KIA za darovanie počítačov a firme TRIX za dezinfekciu.

\

 

Všetkým sponzorom i darcom týmto čo najúprimnejšie a z celého srdca ďakujeme v mene klientov a zamestnancov nášho zariadenia.