• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810
  • Starostlivosť o seniorov

    Starostlivosť o seniorov

    Misia na celý život

Likava CSS

Centrum sociálnych služieb v krásnom prostredí Likavky. V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.   ŽSK čo sa nám podarilo  ŽSK na (f)

Týždeň dobrovoľníctva na (f)   a   Európsky týždeň mobility  na (f).

OZNAM PRE VŠETKY OSOBY, KTORÉ VSTUPUJÚ DO ZARIADENIA

V súvislosti s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia k obmedzeniam prevádzok, ako aj v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Vám oznamujeme, že vstup do zariadenia je možný len v režime „OTP“ (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19 max. 180 dní). Zároveň Vás žiadame o preukázanie sa v zmysle uvedeného bez vyzvania, priamo na recepcii zariadenia.

Ďakujeme Vám, že rešpektujete protiepidemiologické pravidlá prijaté zariadením.

OZNAM PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, PRIATEĽOV A ZNÁMYCH

So svojimi blízkymi sa môžete spojiť audio alebo video hovorom na facebook skype na adrese Likava-css Likavka . V prípade, že o túto službu máte záujem, je potrebnné si  dohodnúť kontrétny termín na tel. čísle 044/430 58 11, 0907 839 371, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 11.00 hod a od 12.00 hod do 15.00 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

Krízový plán zariadenia               Návštevný poriadok

Naše služby

sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Poradovník žiadateľov

Podporné služby:
1. Jedáleň
2. Odľahčovacia služba

OZNAM
Žiadame záujemcov o sociálnu službu, aby informácie o umiestnenie občana do zariadenia LIKAVA - CSS riešili telefonicky na tel. čísle 044/430 58 11, alebo emailom: likavacssklientcentrum@vuczilina.sk.

   Za pochopenie ďakujeme

Poradíme Vám

 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Likavka 9, 034 95

  • Tel.: 044/430 58 10 (spojovateľ)      044/430 58 11 (klientské centrum)

Kontaktný mail pre informácie: likavacssklientcentrum@vuczilina.sk

Telefón vedúca sociálneho úseku:   044/430 58 34  

  • Riaditeľka  Ing. Katarína Húsenicová

 


 

Sponzori a darcovia:

Svet je momentálne v zložitej situácii, čo sme pocítili aj my v našom zariadení v súvislosti s pandemickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Najviac sa to však dotklo našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorým boli zrušené plánované výlety a podujatia. Práve z tohto dôvodu nás veľmi potešil vecný dar vo forme rozkladacieho stanu od spoločnosti Expodom.sk , ktorý nám umožnil aktivizáciu klientov v exteriéri nášho zariadenia.

 

Všetkým sponzorom i darcom týmto čo najúprimnejšie a z celého srdca ďakujeme v mene klientov a zamestnancov nášho zariadenia.