• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Poradíme Vám

 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Likavka 9, 034 95

  • Tel.: 044/430 58 10 (spojovateľ)      044/430 58 11 (klientské centrum)

Kontaktný mail pre informácie: likavacssklientcentrum@vuczilina.sk

Telefón vedúca sociálneho úseku:   044/430 58 34  

  • Riaditeľka  Ing. Katarína Húsenicová