Voľné pracovné pozície

 

Všetky naše pracovné ponuky sú zverejnené aj na portáli Úradu PSVR - Služby zamestnanosti : 

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky?lokalita=OBSK0318510599&pageNr=1&firma=00647781

 

Aktuálne pracovné pozície: 

 

Duálne vzdelávanie v zariadení LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Počet ponúkaných miest pre žiakov: 2
Spolupráca: Obchodná Akadémia v Ružomberku, Scota Viatora 1484, 034 01  Ružomberok

Možnosti pracovného uplatnenia: Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, účtovníctva a skladového hospodárstva.
Hmotné zabezpečenie: Príspevková organizácia poskytne stravovanie v rozsahu a podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania jej zamestnancov.


Benefity pre zamestnancov zariadenia LIKAVA - CSS

 

Zamestnanecké výhody:

Rodina: