Verejné obstarávanie

 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov:                      LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Sídlo:                        Likavka 9, 034 95 Likavka
IČO:                       00 64 77 81
DIČ:                       20 20 59 14 19
IČ DPH:                    nie je registrovaným platcom DPH

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica

Číslo účtu:               000000-7000488685/8180 - príjmový
                                 000000-7000488693/8180 - výdavkový

Štatutárny zástupca:                                                 Mgr. Jozef Daňo

Odborný Garant Verejného Obstarávania:             Simona Vávra

                                                                                     simona.vavra@vuczilina.sk

                                                                                     tel.: 044/430 58 38


Hospodárenie s majetkom


Zámer nájmu 01/2024

Zámer nájmu 01/2024

Zámer nájmu 02/2024

Zámer nájmu 02/2024

Zámer nájmu 03/2024

Zámer nájmu 03/2024