• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Nakoľko sa stala kanisterapia v našom zariadení veľmi obľúbená, naša psychologička Peťka zorganizovala dňa 09.02.2023 už tretie stretnutie. O tom, že o túto terapiu je veľký záujem svedčil aj veľký počet účastníkov, ktorí chodili na terapiu po skupinkách. Aktivity a cvičenia so zvieratkami dodávajú našim prijímateľom veľa energie, chuti do života a dobrú náladu.