• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

V pondelok – 08.12.2021 so svojimi pomocníkmi - dvomi čertami a anjelom neobišiel Mikuláš ani naše zariadenie. Ponavštevovali nie len všetkých prijímateľov, ale aj zamestnancov zariadenia. Mikuláš, ako už býva starým dobrým zvykom vyzýval obdarovaných, aby mu povedali nejaký vinš, básničku, či zaspievali pesničku, aby sa mu ľahšie rozdávali balíčky s dobrotami.

Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi obce Likavka, ktorý každoročne zabezpečuje mikulášske balíčky pre našich prijímateľov. Sme veľmi radi, že aj v tomto náročnom období sme všetci spoločne prežili krásne dopoludnie plné zážitkov a radosti.