• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 21. 11. 2022 sme vo veľkej jedálni nášho zariadenia premietli prijímateľom slovenskú veselohru, pod názvom Sladké starosti. Všetci prítomní sa dobre pobavili na starostiach a radostiach mladého muža, ktorý bol oddaný svojmu cukrárskemu remeslu.