• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Keďže stavanie májov má korene v dávnej minulosti, dodržiavame tento milý zvyk aj my v našom zariadení. Preto dňa 29.04.2022 vyrástol pred našim zariadením krásny vysoký máj. Stavaniu mája však predchádzalo jeho zdobenie pestrofarebnými stužkami. Pri stavaní mája nám ako každoročne prišli pomôcť zamestnanci z obce Likavka, ktorí máj šikovne a rýchlo postavili. Počas stavania mája sme povzbudzovali chlapov spievaním ľudových piesní, ktoré sa zvyknú spievať pri stavaní májov. Keďže boli chlapi šikovní, za malú chvíľu stál pred našim zariadením krásny máj. Všetkým prítomným sa prihovorila pani riaditeľka zariadenia Ing. Katarína Húsenicová, ktorá im zapriala dobrú zábavu a taktiež starosta obce Likavka Ing. Marián Javorka. Do tanca a dobrej nálady nám hral náš DJ Paľko a o chutné občerstvenie sa postarali naše pani kuchárky. Nasýtení dobrými šiškami sme si veselo zaspievali a zatancovali. Strávili sme príjemné popoludnie plné tanca, spevu , zábavy a dobrej nálady. Dúfame, že aj v nasledujúcich rokoch sa tento krásny zvyk zachová a bude sa prenášať aj na ďalšie generácie.