• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 19. 12. 2022 prišli do nášho zariadenia potešiť našich prijímateľov vianočným programom žiaci zo Základnej školy v Lúčkach. Kultúrny program sa realizoval v jedálni zariadenia. Sprevádzajúca pani učiteľka sa prítomným najprv prihovorila milým slovom a popriala im príjemné prežitie vianočných sviatkov. Účinkujúce žiačky štvrtého ročníka vo svojom programe zaspievali aj zatancovali. Po skončení programu, ktorý prítomní odmenili veľkým potleskom odovzdali prítomným aj darčeky, nakoľko sa vo svojej škole zapojili do akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Nečakaným darčekom sa všetci veľmi potešili a deťom aj pani učiteľkám patrí od nás jedno veľké ĎAKUJEME.