• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dňa 23.09.2022 sa v našom zariadení konal Deň otvorených dverí. Naše zariadenie prišli navštíviť hostia zo Žilinského samosprávneho kraja, poslanci mesta Ružomberok, starostovia okolitých dedín, zástupcovia stredných a vysokých škôl v Ružomberku a bývalí zamestnanci zariadenia. Po privítaní hostí a úvodnom slove riaditeľky zariadenia nasledoval kultúrny program, kde sa predstavili s pásmom country piesní naši prijímatelia sociálnych služieb a spevácka skupina Sliačanska sedmička so spevom ľudových piesní. Po kultúrnom programe nasledovala prehliadka zariadenia, kde sa hosťom priblížil život v zariadení. Hostia mohli nahliadnuť do izieb prijímateľov sociálnych služieb, navštívili terapeutickú miestnosť kde sa počas dňa konajú aktivizačné činnosti, inšpekčnú miestnosť, knižnicu a zmodernizované kúpeľne. Po absolvovaní prehliadky zariadenia sa hostia mohli občerstviť chutným cateringom z rúk našich kuchárov a za pomoci štedrých sponzorov. Bol to príjemne strávený deň v prítomnosti vážených hostí.