• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Včera, 18. 08. 2022 sme sa vybrali na návštevu do susedného mesta – Dolného Kubína. Prešli sme sa krásnym námestím, navštívili Hviezdoslavovu knižnicu a potom Florinov dom. Príjemnou prechádzkou sme sa dostali až ku Kolibe a rozprávkovej dedinke, kde sme si poobzerali krásne chalúpky a potom sme si dali výborný obed, každý podľa svojho gusta. Najedení a oddýchnutí sme pokračovali prechádzkou popri rieke Orava, poobzerali sme krásne pávy a potom nás už čakala iba cesta autobusom domov. Aj napriek horúcemu počasiu sme spolu prežili krásny deň, z ktorého sa ešte dlho budeme tešiť.