• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Zverejňovanie

Pre prístup ku faktúram a objednávkam po 1.1.2020 navštívte web asseccosolutions.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
č.1_J3_2022Zmluva o poskytovaní stravy č.1/J3/2022 - Trojlistok31.12.202231.12.2021 13:40:07
č.1/B3/2022Rámcová dohoda č.1/B3/2022 - čistiace a dezinfekčné prostriedky31.12.202231.12.2021 13:26:07
č.3/C7/2022Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania kuchynského odpadu31.12.202231.12.2021 09:27:13
č.1/C7/2022Zmluva o odvoze použitých olejov a tukov31.12.202231.12.2021 09:25:35
č.2/C7/2022Zmluva o odbere nebezpečného odpadu31.12.202231.12.2021 09:23:44
dodatok_.pdfDodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 202131.12.2021 08:59:01
33/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru28.12.2021 13:19:44
kolekt_vna_zmluva_na_rok_2022_.pdfKolektívna zmluva na rok 202231.12.202227.12.2021 10:14:02
Dodatok č.1 k nájomenj zmluve č.1/N2/20201. Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1_N2_2020 - nápojový automat31.12.202222.12.2021 09:22:56
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru20.12.2021 12:52:30
č.2021122001Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.2021122001 - R -comp -internet20.12.202420.12.2021 09:17:45
xxzmluva_uverejni_upr.pdfZmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 51/2021-SOP15.12.2021 14:57:20
31/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru03.12.2021 12:16:02
č.3/D29/2021Zmluva o dielo č.3/D29/2021 - oprava oddelenia PC - Invest Rk30.11.2021 17:56:26
g_dodatok_.pdfDodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 36/2021-SOP25.11.2021 15:23:11
f_dodatok_.pdfDodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 35/2021-SOP25.11.2021 15:04:48
30/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru08.11.2021 12:11:37
č.1/B3/2021Zmluva o dielo č.1/B3/2021 - Dezinfekčný postrek - Hydrobuilding s.r.o.31.10.2021 12:33:25
č.1/X9/2021Kúpna zmluva č.1/X9/2021 - elektricky polohovateľné lôžka s príslušenstvom a matracom - Slovcare, s.r.o.25.10.2021 14:25:14
č.2/D29/2021Zmluva o dielo č.2/D29/2021 - oprava izieb na oddelení 2AD 04.10.2021 12:25:24
29/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru01.10.2021 11:59:06
č.126/2021_ITDarovacia zmluva č.126/2021_IT - Nadácia Volkswagen Slovakia - počítače30.09.2021 15:19:18
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru30.09.2021 12:06:26
28/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru30.09.2021 11:11:50
č.202108774Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov16.09.2021 15:12:50
č.1/D29/2021Zmluva o dielo č.1/D29/2021 - oprava 2 WC na prízemí zariadenia13.09.2021 12:27:22
27/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru03.09.2021 10:55:52
02082021SAFZmluva o poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov - poskytovanie služieb ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej službe - SAFIRS31.08.2021 12:05:01
01082021SAF Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov - pracovná zdravotná služba - SAFIRS31.08.2021 12:03:05
01082021SAFZmluva č.01082021SAF - poskytovanie služieb pracovenj zdravotnej služby - SAFIRS31.08.2021 12:01:28
02082021SAFZmluva č.02082021SAF - poskytovanie služieb ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej službe - SAFIRS31.08.2021 11:59:25
Dodatok č. 1 Z20215501_ZDodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20215501_Z - Lippek - Pečivo31.08.2021 11:48:51
Zmluva o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informáciíZmluva o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií27.08.2021 15:46:24
č.1/D28/2021Zmluva o dielo č.1/D28/2021 - Rekonštrukcia kúpelne na oddelení 1B - INVEST RK27.08.2021 14:08:40
e_dodatok_.pdfDodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 36/2021-SOP25.08.2021 10:38:14
d_dodatok_.pdfDodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 35/2021-SOP25.08.2021 10:34:32
26/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru16.08.2021 10:54:29
Dodatok č.1 TrojlístokDodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravy č. J3/202131.12.202105.08.2021 14:54:39
č.18715/2021 - M - ORFZmluva o poskytnutí dotácie č.18715/2021 - M- ORF - infekčný príplatok na zamestnancov03.08.2021 11:59:34
25/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru02.08.2021 13:27:46
a_dodatok_.pdfDodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 36/2021-SOP30.07.2021 11:21:51
b_dodatok_.pdfDodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 35/2021-SOP30.07.2021 11:18:52
24/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru27.07.2021 12:57:36
zmluva o platení.pdfZmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 36/2021-SOP26.07.2021 13:52:45
zmluva o platení.pdfZmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 35/2021-SOP26.07.2021 13:51:17
23/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru26.07.2021 12:44:28
22/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru01.07.2021 11:21:24
č.2/C6/2021Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti č.2/C6/2021 - Alarma30.06.2021 14:51:51
c_dodatok_.pdfDodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 5/2020-SOP30.06.2021 12:53:40
21/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru25.06.2021 11:39:49
9/C7/2021Zmluva o poskytovaní služieb - Komunálny a separovaný odpad07.06.2021 08:45:52
9/C7/202124. Zmluva o poskytovaní služieb - 9_C7_2021 - Technické služby Komunálny odpad3.6.202103.06.2021 10:48:44
20/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru03.06.2021 10:30:58
19/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru01.06.2021 08:25:06
zmluva_prax.pdfDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK13052021RK28.05.2021 14:44:13
18/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru25.05.2021 11:54:18
17/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru14.05.2021 12:22:42
Dohoda o spolupráci12.05.2021 11:10:44
15/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru06.05.2021 08:20:18
Dodatok k rámcovej dohode č. Z20215501_Z13.04.2021 09:57:46
Rámcová dohoda 31.8.202108.04.2021 14:26:12
1/A3/2021Rámcová dohoda 31.8.202108.04.2021 11:10:25
Rámcová dohoda č. Z20215709_Z31.8.202131.03.2021 12:48:41
Rámcová dohoda č. Z20215504_Z31.8.202131.03.2021 08:22:46
Rámcová dohoda č. Z20215519_Z31.8.202131.03.2021 08:22:07
Rámcová dohoda č. Z20215503_Z31.8.202131.03.2021 08:21:06
Rámcová dohoda č. Z20215501_Z31.8.202131.03.2021 08:20:18
Rámcová dohoda č. Z20215500_Z31.8.202131.03.2021 08:18:00
Rámcová dohoda č. Z20215508_Z31.8.202131.03.2021 08:17:34
1/C6/2021Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti EPS30.3.202130.03.2021 09:34:17
1/K4/2021Rámcová dohoda 29.3.202229.03.2021 14:33:09
1/B0/2021Rámcová dohoda - Pracovné odevy12.3.202212.03.2021 09:23:57
dodatok_ku_komision_rskej_zmluve.pdf04.03.2021 08:38:03
kancel_rske_potreby_orsa.pdf03.03.2021 12:05:02
1/B5/202123. Rámcová dohoda č. 1_B5_2021 - ORSA - Kancelárske potreby3.3.202203.03.2021 10:47:04
Zmluva č.862/2020/OSV12.01.2021 15:41:18
Zmluva o dodávke tovaru č. 3/202011.01.2021 13:18:14
1/2021Zmluva o poskytnutí sponzorského daru05.01.2021 13:26:40
kolekt_vna_zmluva_na_rok_2021.pdfKolektívna zmluva na rok 2021 31.12.2021 04.01.2021 09:41:22